Home » Regnskap » K » Kapitalvarer

Kapitalvarer

Varer på forbruker/ konsumentmarkedet og bedriftsmarkedet som kjøpes med uregelmessige mellomrom, etter planlegging med vekt på sammenligning med andre alternativer. Motsatt av forbruker/ konsumentvarer.