Home » Regnskap » K » Kapitalstruktur

Kapitalstruktur

Vertikal struktur: Forholdet mellom egenkapital og fremmedkapital.

Horisontal struktur: Forholdet mellom aktiva og passiva.