Home » Regnskap » K » Kapitalstrøm

Kapitalstrøm

Eller kapitalflyt er ved investeringskalkyler: strømmen av verdier for innbetalinger, utbetalinger, bokførte avskrivninger, bokførte renter, betalinger av skatter. Pluss/minus for disse gir netto strømning.

Når I = innbetalinger, U = utbetalinger, A = bokførte avskrivninger, R = bokførte renter, S = skatter, får man;

Netto strømning = I – (U – A – R – S)