Home » Regnskap » K » Kapitalreserver

Kapitalreserver

Utgjøres av frie fonds eller slike som et foretak kan dispoinere fritt. Med andre ord de som ikke er bundet til et bestemt formål, som f.eks. skjulte reserver, disposisjonsfond, den delen av skattefond som ikke går med til ilignet skatter. Derimot ikke reservefond som er bundet til dekning av eventuelle underskudd.