Home » Regnskap » K » Kapitalrasjonering

Kapitalrasjonering

Oppstår når tilgjengelig kapital ikke kan finansiere de prosjektene som har positiv nåverdi.