Home » Regnskap » K » Kapitalnedsettelse

Kapitalnedsettelse

Etter vedtak på generalforsamling kan aksjekapitalen i et selskap settes ned. Det er imidlertid bare adgang til å foreta aksjenedsettelse når beløpet skal brukes til følgende formål ;

Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Utdeling til aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer. Avsetting til fond som skal brukes etter generalforsamlingens vedtak. Se nærmere kap. 12 i aksjeloven og allmennaksjeloven.