Home » Regnskap » K » Kapitalkrevende industri

Kapitalkrevende industri

Industri der kapitalkostnadene, det vil si investering i maskiner og anlegg, er dominerende. Se også arbeidskrevende, energikrevende, råstoffkrevende industri.