Home » Regnskap » K » Kapitalkostnad

Kapitalkostnad

Kostnad for forbruk av realkapital, det vil si avskrivninger, renter og andre finansielle kostnader.