Home » Regnskap » K » Kapitalkoeffisient

Kapitalkoeffisient

Mengde realkapital pr.enhet av produktmengde.