Home » Regnskap » K » Kapitaliseringsfaktor

Kapitaliseringsfaktor

En faktor som en ønsket inntekt må multipliseres med for å finne den kapital som ved forrentning gir den ønskede inntekt.