Home » Regnskap » K » Kapitalinntekt

Kapitalinntekt

Inntekt som følger av å eie kapital i en eller annen form. For eksempel renten av bankinnskudd, utbytte av aksje, leieinntekt av bolig. Legges til alminnelig inntekt med hensyn til beskatning.