Home » Regnskap » K » Kapitalforhøyelse

Kapitalforhøyelse

Økning av egenkapital i et selskap. I et aksjeselskap kan kapitalforhøyelse bestå av nytegning av kapital eller en fondsemisjon. Nytegning av kapital kan bestå i en pengeinnbetaling (kontantemisjon) elelr andre eiendeler, tinginnskudd.