Home » Regnskap » K » Kapitalforbruk

Kapitalforbruk

Nåverdien av investering og restverdi for et anleggsmiddel omregnet til en årlig kostnad.