Home » Regnskap » K » Kapitalanvedelsessiden i balansen

Kapitalanvedelsessiden i balansen

Investeringssiden (aktivasiden). Viser hva bedriftens kapital er investert i.