Home » Regnskap » K » Kapitalanskaffelsesiden i balansen

Kapitalanskaffelsesiden i balansen

Finansieringssiden (passivasiden). Viser hvordan bedriften er finansiert.