Home » Regnskap » K » Kapasitetsutnyttelse

Kapasitetsutnyttelse

Kan være normal, overnormal, undernormal, maksimal, kostnadsoptimal (kostnads-optimum), vinningsoptimal (vinningsoptimum).