Home » Regnskap » K » Kapasitetsgrensekurve

Kapasitetsgrensekurve

En kurve i et diagram med den egenskap at alle punkter på kurven svarer til produktkombinasjoner av to produkter som gir full kapasitetsutnyttelse.