Home » Regnskap » K » Kapasitet

Kapasitet

Et produksjonsapparats yteevne målt ved produksjonsmengden per tidsenhet.