Home » Regnskap » K » Kalkyle

Kalkyle

Skjematisk oppstillinger av forventede kostnader og inntekter ved salg av en vare/tjeneste.