Home » Regnskap » K » Kalkulerte kostnader ved standardkalkulasjon

Kalkulerte kostnader ved standardkalkulasjon

I prinsippet er dette direkte og indirekte kostnader som blir en mellomting mellom standardkostnader og virkelige kostnader. Kalkulert direkte material er lik standard pris multiplisert med virkelig mengde.

Kalkulert direkte lønn er lik standard lønnsats multiplisert med virkelig tid.

Indirekte kostnader blir f.eks beregnet ved hjelp av prosentsatser med f.eks kalkulert direkte material eller kalkulert direkte lønn som beregningsgrunnlag, timesatser o.l som anslag for periodens indirekte kostnader.

I selvkostkalkylen både indirekte variable og indirekte faste. I bidragskalkylen kun indirekte variable kostnader.