Home » Regnskap » K » Kalkulerte kostnader ved normalkalkulasjon

Kalkulerte kostnader ved normalkalkulasjon

Indirekte kostnader som er beregnet ved hjelp av prosentsatser med virkelig direkte material eller virkelig direkte lønn som beregningsgrunnlag, eller ved hjelp av timesatser og lignende som anslag for periodens indirekte kostnader.

I selvkostkalkylen både indirekte variable og indirekte faste. I bidragskalkylen kun indirekte variable kostnader.