Home » Regnskap » K » Kalkulatorisk avskrivning

Kalkulatorisk avskrivning

En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i internregnskapet.