Home » Regnskap » K » Kalkulasjonsrentefot

Kalkulasjonsrentefot

Den rentefot som en investor kalkulerer med. Den avhenger av markedsrenten og risikoen ved investeringen. Markedsrenten er lik lånerenten, og risikoen vurderes av investor og uttrykkes i en prosentsats som legges til markedsrenten.