Home » Regnskap » K » Kalkulasjonsrente

Kalkulasjonsrente

Beregningsrente i forbindelse med

nåverdiberegninger og investeringsanalyser etter annuitetsmetoden. I privat sektor omtales den ofte som "rentekrav".