Home » Regnskap » K » Kalkulasjonsprinsipper

Kalkulasjonsprinsipper

Av de mest benyttede prinsippene innen kalkualsjon, kan nevnes:

nåsatsprinsippet fortidssatsprinsippet gjennomsnittssatsprinsippet budsjettsatsprinsippet standardsatsprinsippet