Home » Regnskap » K » Kalkulasjon

Kalkulasjon

Har to formål:

Internt – bedriftskontroll (produksjon, økonomi, investering), beregning av selvkost.

Eksternt – prisfastsettelse, beregning av salgspriser. Man har for-; etter-; standard-; kostnads-; og normalkalkyler.

Standardkostkalkyle er en for der det regnes med forut beregnede og fastlagte materialmengder, arbeidstimer, kostnader, enhetspriser eller kostnadsarter.