Home » Regnskap » J » Justjert fortjeneste per aksje

Justjert fortjeneste per aksje

Et selskaps ordinære nettoresultat etter skatter og ordinære avskrivninger dividert med gjennomsnittlig antall aksjer i året justert for eventuelle kapitalutvidelser. Det ordinære nettoresultat fremkommer før betinget skattefrie avsetninger og ekstraordinære avskrivninger.