Home » Regnskap » J » Juridisk person

Juridisk person

Det motsatte av fysisk person, men likevel rettsubjekt. Inndeling: korporasjoner og stiftelser.