Home » Regnskap » I » Isokvantkurve

Isokvantkurve

Kurve i et diagram som uttrykker hvilke kombinasjoner av produksjonsfaktorer som gir en viss produksjonsmengde.