Home » Regnskap » I » Isokurve

Isokurve

Kurve i et diagram med den egenskap at alle punkter på kurven er kominasjoner av to produiksjonsfaktorer som gir samme kostnadssum.