Home » Regnskap » I » Isobridragskurve

Isobridragskurve

Kurve i et diagram med den egenskap at alle punkter på kurven er kombinasjoner av to produkter som gir samme dekningsbidrag.