Home » Regnskap » I » Irrasjonelle tall

Irrasjonelle tall

Tall som ikke kan utregnes nøyaktig eller uttrykkes ved hele tall eller brøk.