Home » Regnskap » I » Investeringsrisiko

Investeringsrisiko

Risiko som skyldes usikkerhet i kontantstrømmen fra driften.