Home » Regnskap » I » Investeringsprosjekter

Investeringsprosjekter

Rasjonalisering av virksomheten, utvidelse av virksomheten, økning av fortjeneste/ overskuddet, sikring av virksomheten, tvungen investering (pålagt av myndighetene).