Home » Regnskap » I » Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

Gjenstanden for en investering. Kan være materiell eller immateriell.