Home » Regnskap » I » Investeringskategorier

Investeringskategorier

Investeringskategorier kan normalt deles inn som følger:

realinvesteringer pålagte investeringer rasjonaliseringsinvesteringer utvidelsesinvesteringer immaterielle investeringer finansinvesteringer