Home » Regnskap » I » Investeringskalkyle

Investeringskalkyle

En kalkyle for å beregne om en investering er lønnsom eller hvilke av de to eller flere investeringer som er mest lønnsom.