Home » Regnskap » I » Investeringsgoder

Investeringsgoder

Goder som forbrukes som produksjonsmidler. Det motsatte av konsumgoder.