Home » Regnskap » I » Investeringsfond

Investeringsfond

Avsatte midler til bruk for senere investeringer.