Home » Regnskap » I » Investeringsfaktorer

Investeringsfaktorer

Kan være investeringsbeløp, investeringsobjektets økonomiske levetid, investeringens årlige tilbakebetaling/ inntjening, restverdi av investeringsobjektet, skattens innflytelse.