Home » Regnskap » I » Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett

Et budsjett som er utarbeidet på grunnlag av tilvirkningsplaner og bestående utstyr.