Home » Regnskap » I » Investering

Investering

Utbetaling(er) som man foretar i den hensikt å oppnå fremtidige innbetalinger som til sammen overstiger utbetalingen(e).