Home » Regnskap » I » Internrente

Internrente

Internrenten for et prosjekt er definert som den renten som gjør netto nåverdi lik null. Altså forrentning på egenkapital bundet i prosjektets i investeringens løpetid.

Eksempel

Om en investering foreligger følgende data (alle beløp i hele tusen): Investeringsutgift 100 Årlig innbetalingsoverskudd 41,64 Levetid 3 år Avskrivningssats 20%

Prosjektets internrente er den diskonteringsrenten som gir kontantsrømmens nåverdi lik null. Altså er det -100 + 41,64(1+x) + 41,64(1+X)^2 + 41,64(1+X)^3 =0 X=internrenten. Internrenten her blir 12% før skatt.