Home » Regnskap » I » Internregnskap

Internregnskap

Frivillig regnskap som bedriften kan stille opp etter ønsket informasjonsbehov. Kan inneholde annen type informasjon enn rene tall, for eksempel mengdedata, kundetilfredshet og tidsbruk. Mens ekstern regnskapet viser om du tjener eller taper penger, viser internregnskapet hva du tjener/taper penger på.

Ett eksempel på interregnskap er faktisk salg i forhold til budsjettert salg.

Internregnskapet blir ofte referert til som bedriftens driftsregnskap.