Home » Regnskap » I » Internpris

Internpris

Pris for en vare eller tjeneste levert mellom to enheter i samme selskap.