Home » Regnskap » I » Intern rentefondsmetode

Intern rentefondsmetode

Gjelder investering.

For så vidt identisk med neddiskonteringsmetododen/ nåverdimetoden. Forskjellen ligger i at ligningen løses med hensyn til den interne renten.