Home » Regnskap » I » Intern gevinst

Intern gevinst

Et morselskaps andel av vinning ved overdragelse/ salg innen et konsern. I konsernoppgjøret blir den eliminert.