Home » Regnskap » I » Intern finansiering

Intern finansiering

En av finansieringsformene. Kan være selvfinansiering eller finansiering ved frigjort kapital.