Home » Regnskap » I » Integrasjon

Integrasjon

Sammenslutning av flere foretak, når ett foretak får stor økonomisk innflytelse over ett eller flere andre foretak. Eksempler; fusjon, konsern, filialer, holdingsselskap, kooperasjonen (sett under ett). De enkelte integrerte bedrifter mister sin selvstendighet.