Home » Regnskap » I » Insolvens

Insolvens

Manglende evne hos debitor til å betale forfallen gjeld eller forsøvrig oppfylle sine økonomiske forpliktelser.